درباره ی رشته بهداشت محیط:
یکی ازعوامل مهم وغیر قابل انکار برای توسعه وادامه ی زندگی وجود بهداشت است. برای پیشرفت  درزمینه های مختلف اقتصادی واجتماعی و.... بدون توجه به مسئله ی مهم بهداشت امکان پذیر نیست. این رشته به بررسی ومطالعه مسائل مربوط به محیط زیست می پردازد. به مسائلی از قبیل زباله،آب، فاضلاب و حتی کنترل بهداشت مواد غذایی از وظایف مهم فارغ التحصیلان این رشته است.
از فعالیت هایی که این رشته انجام میدهد:1- طراحی برای تصفیه خانه های آب و یا فاضلاب شهرها2- شیوه ی جمع آوری فاضلاب 3- نحوه ی انتقال آب و توزیع آن 4- شناخت آلاینده های هوا 5- کنترل آلاینده ها 6- و....  
توانایی فعالیت در مراکز1-وزارت‌ بهداشت‌ – درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ 2-شهرداری‌ها، 3-سازمان‌ آب‌ و فاضلاب‌ را دارند.

دروس‌ پایه‌ :
1-فیزیک‌ عمومی‌،2- شیمی‌ عمومی‌، 3-آمار حیاتی‌ مقدماتی‌،4- اصول‌ هیدرولیک‌،5- نقشه‌برداری‌،6- آموزش‌ بهداشت‌،7- پاتوبیولوژی‌،8- اپیدمیولوژی‌ بیماری‌های‌ واگیر،9- جامعه‌شناسی‌ شهری‌ و روستایی‌،10- نظام‌ عرضه‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌.

دروس‌ تخصصی‌ :
1-شیمی‌ میکروبیولوژی‌ آب‌ و فاضلاب‌ ،2- کارگاه‌ لوله‌کشی‌ آب‌ و فاضلاب‌، 3-اصول‌ تصفیه‌ و بهسازی‌ منابع‌ آب‌،4- دفع‌ فاضلاب‌ در اجتماعات‌ کوچک‌،5- کاربرد موتور تلمبه‌ در تأسیسات‌ آب‌ و فاضلاب‌،6- کارگاه‌ نصب‌ و راه‌اندازی‌ و تعمیر موتور تلمبه‌ها، 7-حفاری‌ و بهره‌برداری‌ از چاه‌ ،8- اصول‌ بهداشت‌ هوا، 9-بهداشت‌ مواد غذایی‌،10- بهداشت‌ مسکن‌ و اماکن‌ عمومی‌،11- گندزداها، 12-آشنایی‌ با پرتوهاو پرتوزاها، 13-کاربرد سموم‌ و ناقلین‌ ،14- بهداشت‌ حرفه‌ای‌ ، 15-اقدامات‌ بهداشتی‌ در شرایط‌ اضطراری‌ ،16- بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تأسیسات‌ آب‌ و فاضلاب‌ ، 17-کارآموزی‌ در عرصه‌
 با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته در تهران  7000است .

با توجه به تغییرات ظرفیت  پذیرش درکنکورهرسال،انتخاب رشته دستی توسط مشاور حرفه ای احتمال قبولی در رشته های بهتررا افزایش میدهد.
نویسنده:امیر حسین افشار-مشاور کنکور-مشاور انتخاب رشته-بهترین مشاور انتخاب رشته-انتخاب رشته کنکور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید