حقوق
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته  رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته اولین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
روان شناسی
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته دومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شود.
علوم اجتماعی
این رشته در سال گذشته سومین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته ششمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته دهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
مدیریت مالی
این رشته در سال گذشته چهارمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته نوزدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
دبیری زبان و ادبیات عرب
این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته هشتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته ششمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.

دبیری زبان و ادبیات فارسی
این رشته در سال گذشته ششمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته نهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته پنجمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
علوم قضایی
این رشته در سال گذشته هفتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 100 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته دهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته دوازدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
ادبیات داستانی
این رشته در سال گذشته چهل وششمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته چهل وهشتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.
الهیات و معارف اسلامی
این رشته در سال گذشته پانزدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته یازدهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری را شامل می شد.
این رشته در سال گذشته دهمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 10000 کشوری را شامل می شد.
حسابداری
این رشته در سال گذشته هفتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 1000 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته هشتمین انتخاب در انتخاب رشته رتبه های زیر 5000 کشوری بود.
این رشته در سال گذشته هشتمین انتخاب در انتخاب رشته  رتبه های زیر 10000 کشوری بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مشاوره تحصیلی-مشاوره درسی-مشاوره کنکور

معرفی رشته های دانشگاهی و رتبه قبولی-معرفی رشته دبیرستان

دانلود برنامه ریزی درسی-معرفی منابع درسی و کنکور

 

خرید محصولات آموزشی نشر مکتب آروین 

منابع کنکور-فیلم های آموزشی-کتاب کمک درسی-کتاب تست-کتاب برنامه ریزی-کتاب کار

پرفروش ترینها

تازه ها

مقطع دبیرستان و کنکور

ویدیوهای آموزشی