دوستان خوبم سلام!

کنکور و دادین و به سلامتی رفتین برای استراحت!

امسال یکی از سخت ترین کنکور ها در درس های اختصاصی برگزار شد،که تحلیل درس به درس و در اولین فرصت براتون انجام میدم!

الان فقط میخوام به تحلیل درس ریاضیتون برسم!

سوال اول که سوال دنباله حسابی بوده،تو جزوه براتون حل شده-سوال 1154 کتاب آبی که تستاش رفع اشکال شده.

سوال دوم در مورد تابع معکوسه!نکته سوال بارها در کلاس گفته شده که دامنه تابع معکوس برد تابع اصلی است.هم تو مشتق هم تو تابع

سوال سوم سوال مثلثات-صفحه 144 کتاب جمع بندی پارتیزانی-تالیف امیر حسین افشار-تست اولWink

سوال چهارم که گلابیههههههه! nتا ازش تو جزوه وکتاب آبی حل کردیم....

سوال پنجم-نمودار مستطیلی مبحث آمار-نکات ترکیبی گفته شده در جزوه-ولی عین این سوال و حل نکردم.اما تو dvd جمع بندی مشابهش بود.

سوال ششم-ساقه و برگ وجعبه ای آمار-مشابه تست اول-صفحه 14-کتاب جمع بندی پارتیزانی-انتشارات مکتب آروینInnocent

سوال هفتم-n تا تو جزوه مشابه حل شده-صفحه 146 کتاب جمع بندی پارتیزانی-تست اول+dvd تست احتمالیInnocent

سوال هشتم-صفحه -146 کتاب جمع بندی پارتیزانی-تست اولWink

سوال نهم-تست ترکیبی از دامنه ها-نکات گفته شده در جزوه

سوال دهم-تست دوم کتاب جمع بندی پارتیزانی-صفحه72

سوال یازدهم-صفحه 74 کتاب جمع بندی پارتیزانی تست دوم وسوم-nتا هم تو جزوه بود.Wink

سوال دوازدهم-تست 4 صفحه 100 کتاب جمع بندی پارتیزانی-انتشارات مکتب آروینMoney Mouth

سوال سیزدهم-جزوه-جزوه-جزوهWink

سوال چهاردهم-کتاب جمع بندی پارتیزانی-نشر آروین-صفحه 48 -تست دومSmile

سوال پانزدهم-صفحه 62 تست اول-صفحه 64 سوال 10 از کتاب جمع بندی پارتیزانی-انتشارات آروینWink

سوال شانزدهم-سوال آخر صفحه 115 از کتاب جمع بندی پارتیزانی-انتشارات مکتب آروینSmile

سوال هفدهم-سوال 10 صفحه 126 کتاب جمع بندی پارتیزانی-نشر آروینWinkInnocent

سوال هجدهم-همون دو تا فرمولی که صد بار گفتم تو کنکورتون میاد،هر جفتش تو این سوال مثلثات اومد.

سوال بیستم-سوال 6 صفحه 100 کتاب جمع بندی پارتیزانی-نشر آروینInnocentWink

سوال بیست و یکم-سوال ترکیبی از نکات جزوه و جمع بندی

 سوال بیست ودوم-مشابه سوالات کنکور سال های گذشته-کتاب آبی1668-1669-1671

سوال بیست وسوم-تست دوم صفحه 154-کتاب جمع بندی پارتیزانی-تالیف امیر حسین افشار-انتشارات مکتب آروینInnocent

سوال بیست و سوم-سوال ترکیبی

سوال بیست وچهارم-تست سوم-صفحه 104-کتاب جمع بندی پارتیزانیWink

سوال بیست وپنجم-تست دوم-صفحه 151-کتاب جمع بندی پارتیزانی-انتشارات آروینWink

آیا ایمان نمیاورید!!!!!!؟؟؟؟؟؟

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید